Ugens tanke 2006

 

Uge 52

Kærlighed er en oplevelse af overflod - deraf kommer længslen efter rigdom.

Paulin, "Himlen er nu"

Uge 51

Kærlighed er en oplevelse af, at alt er muligt - deraf kommer længslen efter magt.

Paulin, "Himlen er nu"

Uge 50

Kærlighed er en oplevelse af fred - deraf kommer længslen efter døden.

Paulin, "Himlen er nu".

Uge 49

Kameler skal ustandselig sluges på alle livets områder - i arbejdet, i venskabet og ikke mindst i parforholdet - og alligevel gives der fra samfundets side så godt som ingen vejledning overhovedet i, hvordan man får et så stort dyr ned gennem halsen. Vi får masser af kogebøger, men hvem kommer med de opskrifter, der skal gøre en kamel spiselig?
 

Uge 48

I stedet for at se dit liv som en ret linje, så prøv at lave det om til en cirkel. Så vil dine tanker om "fejl" og "forkert" og "uperfekt" og "ufuldkomment" efterhånden stilne af, og du vil i stedet begynde at tænke i afbalancering. Du vil kunne sige: "I morgen vil jeg prøve at give slip på det, jeg holder fast ved, og se, hvad der dukker op i stedet. I morgen vil jeg tillade mig selv at skifte mening, bare for at prøve, hvordan det er." I de øjeblikke, hvor du tænker sådan, er du fri.


Uge 47

Hvis du har mødt en forhindring, en begrænsning, en modstand, som du ikke forstår, så gå ud en klar nat og se på månen, der lyser. I det sorte uden om er der også lys - lys, der er på vej fra solen til månen og videre ud. Men du kan ikke se det. Lys bliver først synligt, når det kolliderer med stoffet. Det er netop det, du er i færd med: At gøre dit lys synligt i verden.

Uge 46

Vi kan se os selv som et potentiale, der altid rummer mere, end vi selv er klar over. Så hver gang, vi definerer en side i os selv, en kvalitet, en ressource, har vi allerede afskåret os fra andre muligheder og lagt os fast på en begrænset opfattelse. Hver gang, vi beslutter at realisere noget i verden, er der en masse andet, vi lader ligge umanifesteret. Derfor er det nødvendigt at lære at give slip - så ikke det, vi realiserer, skal ende med at blive vores fængsel.

Uge 45

Med medfølelsen som værdi kan du ikke fare vild i personlighedens rationaliseringer og selvforherligelser - eller i dens selvfordømmelse. Medfølelse er helt fremmed for den indre kritiker. Det ved enhver, der har været offer for den. Så hvis du hævder medfølelse som en værdi, vil den blive dybt forvirret og søge ud i kulissen. Og så kan du omsider overtage hovedrollen.

Uge 44

Vil du gøre godt i verden, så lær først og fremmest medfølelse med det, du selv indeholder. For det er sandt, at du elsker din næste som dig selv. Hverken mere eller mindre.

Uge 43

Sandheder er der nok af. Det, der skaber problemer i menneskers liv, er vores måde at bruge dem på.


Uge 42

Vi er alle forskellige. Det betyder blandt andet, at du går din egen, enestående vej, som ingen har gået før dig, og hvis du lader dit lys skinne, vil det få hidtil usete kroge oplyst, så vi alle kan se klarere, end før du kom.


Uge 41

Der er tilstande, som ikke er behov, fordi de intet kræver. Ydmyghed, undren, respekt er udtryk for vilkår, som man er til stede med. Behov, derimod, udspringer af undgåelse. De er udtryk for vilkår, som man ikke kan være til stede med. På den måde opstår, hvad vi kalder afhængighed. Du kan spise, fordi det er livets vilkår. I så fald er du fri til at nyde det, hvis du har noget at spise, og fri til at holde op, når vilkåret har fået sit. Hvis det at spise bliver en afhængighed, er der et vilkår, du ikke kan mærke, fordi du ønsker at undgå det, og dit behov vil være uden ende, for undgåelse har ikke noget mål. Derfor bliver det umuligt at stoppe. Uanset formen er undgåelse af vilkår ekstremitetens oprindelse, og kun ved at erkende vilkåret kan den dæmpes og livets naturlige balance genoprettes.

Kærlighed er et vilkår. Hvis du ser det, forstår du. Du ser, hvor dit liv er fyldt med undgåelse, hvordan undgåelsen skaber længsel, og hvordan længslen splittes i mangfoldige former, der antager et kærligt ansigt, men intet giver, fordi du intet ville have, du ville undgå, og derfor er længslen uden ende. Du ser oprindelsen. Kærlighed er ikke noget, du kan ønske dig. Den er et vilkår. Som at du trækker vejret.

Uge 40

Man siger, at børns leg er afvæbnende og latter befriende. Og problemer oplever vi jo på områder, som vi tager meget alvorligt. Normalt tænker vi, at vi tager det  alvorligt, fordi vi har problemer med det. Men hvis du bliver ved med at kæmpe og føle dig fanget i det, så prøv at antage, at det forholder sig omvendt: Du har problemer på det område, fordi du tager det alvorligt. Måske har netop dette område brug for din leg.

Uge 39

Udvikling handler ikke om at stræbe efter et ideal. Hvis Gud havde ønsket det fuldkomne, havde han beholdt verden for sig selv.


 

  
 
  

                   Jens-Ole C. Paulin

                 
 
 

 

 

      Alle tekster på dette website
      © 2006 Forlaget Vingholm